Aktuality
„DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY“
04.09.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na 10. ročník akce „Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“, který se uskuteční 4. září 2019 od 10:00 do 17:00 hodin na Horním náměstí ve Znojmě. Akci pořádá město Znojmo, v rámci realizace komunitního plánování sociálních služeb a poskytované sociální služby zde bude prezentovat i Domov pro seniory Plaveč. Pozvánku s programem a dalšími informacemi naleznete v příloze. -Kr

Související dokument si můžete stáhnout zde.

„ZAHRADNÍ SLAVNOST SPOJENÁ S OTEVŘENÍM ZAHRADNÍHO DOMKU“
07.08.2019

Ve středu 7. srpna 2019 v Domově pro seniory Plaveč proběhla ,,Zahradní slavnost“, kde došlo k slavnostnímu otevření nově upraveného parku sloužícímu k aktivizaci uživatelů sociálních služeb. Park slouží především k setkávání uživatelů služeb se svými rodinnými příslušníky a aktivitám pořádaných Domovem. V areálu parku jsou vysázeny nové stromy, bohaté květinové záhony a jsou zde vybudována nová posezení a chodníky. Slavnostně se otevřel i zahradní domek, jehož součástí je kuchyňka, která je k dispozici i blízkým osobám uživatelů služeb, ve které si společně mohou uvařit kávu nebo čaj. Je zde i vybudováno nově posezení, které je kryto střechou a vedle kuchyňky je i WC, takže zde mohou v příjemném prostředí trávit uživatelé služeb se svými blízkými nerušeně i celý den. V rámci pořádané zahradní slavnosti si uživatelé služeb pochutnali na dobrém pivu a na opečeném párku na grilu. Společně jsme si zazpívali i známé lidové písně za doprovodu kytary. Celé odpoledne nám bylo dopřáno slunečné počasí. -Kr

„UŽIVAZELÉ SLUŽEB DpS PLAVEČ PŘIJALI POZVÁNÍ NA DEN PLNÝ POHYBU V DpS SKALICE“
23.07.2019

Dne 23. července 2019 se zúčastnili uživatelé a zaměstnanci Domova pro seniory Plaveč Dne plného pohybu. Na tento sportovní den byli pozváni do Domova pro seniory Skalice. Společně se zde setkali uživatelé ze sedmi pobytových zařízení sociálních služeb, příspěvkových organizací Jihomoravského kraje a Centra sociálních služeb města Znojma. Za konání tohoto společného setkání tímto děkujeme vedení DpS Skalice a všem zaměstnancům, kteří se na této aktivitě podíleli a gratulujeme všem účastníkům. -Kr

„SPOLUPRÁCE S TYFLOSERVISEM BRNO“
16.07.2019

Dne 16. července 2019 jsme zorganizovali v DpS Plaveč prezentaci činnosti Tyfloservisu Brno, se kterým spolupracujeme v rámci individuálně zaměřené péče a plánování služeb u uživatelů. Osobám, které mají zrakové postižení, Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností, tak aby byly tyto osoby co možná nejvíce soběstačné. K tomuto nabízí i množství pomůcek, se kterými lze toho docílit. Za prezentaci a práci s uživateli služeb v DpS Plaveč děkujeme oběma přítomným sociálním pracovnicím a těšíme se na další spolupráci. -Kr

„MEZIGENERAČNÍ DEN V DpS PLAVEČ“
09.06.2019

V neděli 9. června 2019 se konal v Domově pro seniory Plaveč „Mezigenerační den“. Toto setkání bylo pořádáno pro uživatele služeb, jejich rodiny i blízké a také pro širokou veřejnost. Cílem bylo nabídnout veřejnosti, místním samosprávám, mateřským a základním školám možnost se potkat, vzájemně navázat užší kontakty se seniory a umožnit klientům zařízení setkat se s místní komunitou a společně prožít pěkný a aktivní den. Program byl zahájen panem ředitelem ve 14 hodin a dále vystoupila Dechová hudba Dubňanka, žáci ZŠ Kravsko – pěvecký sbor Sluníčko a taneční kroužek Motýlek (tento kroužek uživatelů služeb byl založen již před sedmi lety na základě naší spolupráce s Dr. Petrem Veletou v rámci projektu Jihomoravského kraje - Gerontologické a organizační supervize). Na místě byl i doprovodný program a zábavný koutek pro děti. Byla připravena ukázka stáčení včelího medu s ochutnávkou. Pro zájemce byla připravena degustace vín. Dále zde prezentovalo svou činnost Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo. V průběhu odpoledne byla možnost se zúčastnit organizovaných prohlídek zařízení. Dále byla zpřístupněna veřejnosti románská rotunda zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a sv. Františka Xaverského, o níž je první písemná zmínka již z roku 1234 a v současnosti slouží k církevním obřadům. Poděkování patří všem návštěvníků, kteří se zúčastnili letošního „Mezigeneračního dne“ a také všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, všem účinkujícím, také všem rodinným příslušníkům, známým a přátelům, kteří se zde u této příležitosti setkali a navštívili své blízké, aby společně strávili pěkné a příjemné odpoledne. -Kr

Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
  • 04.09.2019
    „DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY“
  • 07.08.2019
    „ZAHRADNÍ SLAVNOST SPOJENÁ S OTEVŘENÍM ZAHRADNÍHO DOMKU“
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí