Nabídka aktivizačních činností

Nabídka aktivizačních a sociálně-terapeutických činností

Uživatelé sociálních služeb se mohou účastnit dle vlastních individuálních potřeb i kulturních a společenských akcí pořádaných Domovem pro seniory Plaveč. Pro zpestření života uživatelů je v domově kladen velký důraz na aktivizaci a provádění takových činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností našich klientů. Snažíme se o podporu dovedností a sociální začlenění. Klienti domova mají bohatý výběr činností pro trávení svého volného času dle svých zájmů. V domově se nachází kulturní místnost, kde mají uživatelé k dispozici knihovnu a počítač s připojením na Internet.

Volnočasové aktivity s uživateli provádějí v převážné většině pracovnice sociální péče pro aktivizační činnost.

V zařízení jsou nabízené tyto aktivizační činnosti:

 • Běžné každodenní sebeobslužné aktivity
  1. Podpora soběstačnosti při hygieně (individuální aktivita)
  2. Podpora samostatného oblékání (individuální aktivita)
  3. Podpora soběstačnosti při jídle (individuální aktivita)
  4. Stolování, pomoc při prostírání a úpravě stolu (individuální aktivita)
  5. Příprava kávy, umytí hrnečku, uklizení drobného nádobí na jeho místo (individuální aktivita)
 • Pohybové aktivity
  1. Pomoc při procházkách v areálu DpS (individuální aktivita)
  2. Pomoc při pohybu a chůzi na oddělení (individuální aktivita)
  3. Pomoc při pohybové aktivitě na lůžku (individuální aktivita)
  4. Zajištění pomoci při chůzi pomocí pomůcek (individuální aktivita)
  5. Dechová cvičení (individuální aktivita)
 • Trénink kognitivních funkcí
  1. Kognitivní trénink za pomocí speciální sady pomůcek (individuální aktivita)
  2. Vytvoření tzv. vzpomínkové krabice (kufříku) k aktivitám vzpomínání (individuální aktivita)
 • Zájmové aktivity
  1. Zahrádkářství - bylinkářství (individuální i skupinová aktivita)
  2. Péče o domácí zvíře - králikářství (individuální i skupinová aktivita)
  3. Kontakt se psem - canisterapie (individuální i skupinová aktivita)
  4. Společné čtení z denního tisku (skupinová aktivita)
  5. Taneční aktivita - MOTÝLEK (skupinová aktivita)
  6. Hudební a pěvecká aktivita (skupinová aktivita)
  7. Ruční práce (skupinová aktivita)
  8. Společenské hry (skupinová aktivita)
  9. Využívání Internetu (individuální aktivita)
  10. Využívání knihovny (individuální aktivita)
  11. Luštění křížovek (individuální i skupinová aktivita)
  12. Malování (individuální i skupinová aktivita)
  13. Pohybové cvičení (individuální i skupinová aktivita)
  14. Relaxační cvičení s hudbou (individuální i skupinová aktivita)
  15. Vaření, pečení (individuální i skupinová aktivita)
  16. Tematické rozhovory (individuální i skupinová aktivita)
  17. Poslech audioknih apod.
 • Společenské aktivity
  1. Posezení v kavárně (skupinová aktivita)
  2. Společná oslava narozenin (skupinová aktivita)
  3. Hudební a pěvecká aktivita (skupinová aktivita)
  4. Společenské aktivity dle nabídky pro daný kalendářní rok
  5. Společné vzpomínání (skupinová aktivita)
  6. Kontakt s dobrovolníkem (individuální i skupinová aktivita)
 • Duchovní aktivity
  1. Mše svatá (skupinová aktivita)
  2. Přímý přenos Mše svaté z kaple na pokoj (individuální aktivita)
 • Jiné aktivity
  1. Bazální stimulace (individuální aktivita)
  2. Procvičování jemné motoriky (individuální aktivita)
Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí