Úvod

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Plaveč, p.o.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽETE V PRACOVNÍ DNY OD 7:00 DO 15:20 OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY KONTAKTOVAT SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, KTEŘÍ VÁM PODAJÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE - NA TEL.: 515 252 044Domov pro seniory Plaveč, poskytuje pobytové sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, která již nemůže být vyřešena v jejich původní domácnosti (a to jinými místně dostupnými službami např. pečovatelskou službou, odlehčovací službou, centrem denních služeb, denním stacionářem, týdenním stacionářem, péčí blízké osoby apod.) přičemž:

Pobytová sociální služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

 • Je určena pro osoby ve věku 65 let a více se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a nebo z důvodu stařecké Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud již tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.

Pobytová sociální služba DOMOV PRO SENIORY

 • Je určena pro osoby ve věku 65 let a více se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud již tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.

Zařízení se nachází v malebné obci Plaveč, která leží 11 km severně od Znojma. Skládá z jedné hlavní a třech vedlejších budov, a to „Školky”, „Podzámčí” a „Zátiší”. Všechny tyto objekty jsou zasazeny do rozlehlého parku, kde se nachází významná kulturní památka. Jedná se o rotundu ze třináctého století, která slouží k církevním obřadům. Uživatelům služeb individuálně dle jejich potřeb zprostředkováváme i duchovní služby prostřednictvím pana faráře, který do domova pravidelně dochází a navštěvuje individuálně uživatele i na pokojích.


Základní činnosti při poskytování sociálních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. Poskytnutí ubytování:
  1. ubytování
  2. úklid
  3. praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
  4. žehlení
 2. Poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC
 4. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  4. pomoc při podávání jídla a pití
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 6. Sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 7. Aktivizační činnosti:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmůDomov pro seniory Plaveč je dlouhodobě zapojen do projektu Gerontologická a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Při své činnosti spolupracujeme v rámci tohoto projektu s odborníky České alzheimerovské společnosti – ČALS.
V odkaze ČALS na těchto stránkách naleznete informace směřující k pomoci a podpoře lidí postižených demencí i podpoře jejich rodinných příslušníků a dále také práva lidí s demencí.


Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
 • 20.11.2019
  „DpS PLAVEČ OBDRŽEL ÚČELOVĚ URČENÝ PENĚŽITÝ DAR“
 • 24.10.2019
  „SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU V DPS PLAVEČ“
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí